buy-house-needs-turkey

مدارک مورد نیاز برای خرید خانه در ترکیه

مدارک مورد نیاز برای خرید خانه در ترکیه :
۱-سند ملک و کلیه ی اطلاعات شامل محل دقیق قرار گیری ملک ، آدرس، مختصات زمین و همچنین تائیدیه ی سازمان ثبت اسناد در مورد هویت مالکیت ملک در ترکیه
۲- مدارک خریدار از جمله پاسپورت و کارت شناسایی که به ترکی ترجمه ی رسمی شده و توسط نوتر تائید گشته.
۳- پرداخت عوارض شهرداری
۴- دو قطعه عکس شش در چهار از خریدار و فروشنده
۵- دو نفر شاهد
۶- حضور وکیل با ارائه ی اصل و کپی وکالتنامه با ترجمه ی رسمی مورد تائید وزارت خارجه و دادگستری
۷- حضور مترجم رسمی
#خرید_ملک_در_ترکیه #مدارک_مورد_نیاز #خرید_ملک #ترکیه #مدارک_مورد_نیاز_برای_خرید_ملک #اقامت_ترکیه #پاسپورت_ترکیه
#eagleircompany

یک نظر بده